تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد سخت با عوامل اغتشاشات اخیر

تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد سخت با عوامل اغتشاشات اخیر
رئیس قوه قضائیه خطاب به تهدیدکنندگان امنیت مردم، گفت: با عناصری که در اغتشاشات اخیر به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آن‌ها برخورد سختی می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir