نقاشی‌هایی از صحنه جرم

نقاشی‌هایی از صحنه جرم
طه حامد هنرمند نقاش گفت: نمایشگاهی با نام «پییر ریویر یک خشم سرگردان» که به بروز خشم و ابعاد روانی زندگی یک قاتل می پردازد در گالری ثالث واقع در خیابان کریمخان زند تا یکم شهریور برقرار است.
منبع خبر : iribnews.ir