سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم؛ فرصتی برای توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی

سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم؛ فرصتی برای توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیازمند آن هستیم که دیپلماسی اقتصادی و ارتباطات سیاسی بر پایه دستیابی به منافع اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهیم.
منبع خبر : iribnews.ir