تعرفه نیم درصد، بازدارنده صادرات محصولات جالیزی نیست

تعرفه نیم درصد، بازدارنده صادرات محصولات جالیزی نیست
دولت و مجلس امسال به دنبال وضع تعرفه نیم درصدی برای محصولات کشاورزی هستند و عوارضی که دریافت می‌شود جزو درآمد‌های دولت است.
منبع خبر : iribnews.ir