تحریم چند فرد و نهاد ایرانی توسط خزانه‌داری آمریکا

تحریم چند فرد و نهاد ایرانی توسط خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم چند فرد و نهاد ایرانی با ادعای دخالت در انتخابات آمریکا خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com