چگونه می‌توان متن باینری نوشت؟

چگونه می‌توان متن باینری نوشت؟
کامپیوتر از کاربردی‌ترین ابزار در دنیای فناوری است که تحت سلطه زبانی خاص با عنوان زبان باینری کار می‌کند و به فرمان‌های مختلف واکنش نشان می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir