رباتی که به دل طوفان فیونا زد

رباتی که به دل طوفان فیونا زد
داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط یک قایق کاوشگر که به دل طوفان فیونا فرستاده شد، می‌تواند پیش‌بینی‌های هواشناسی را به شکل قابل توجهی بهبود ببخشد.
منبع خبر : yjc.news