تکمیل و تجهیز بیمارستان عنبرآباد ضروری است

تکمیل و تجهیز بیمارستان عنبرآباد ضروری است
کرمان - وزیر آموزش و پرورش خواستار تکمیل و تجهیز بیمارستان عنبرآباد شد.
منبع خبر : mehrnews.com