ویژه برنامه مذهبی سوگواره اشک در محله کهنک پیشوا

ویژه برنامه مذهبی سوگواره اشک در محله کهنک پیشوا
سومین برنامه فرهنگی - مذهبی سوگواره اشک در محله کهنک برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir