بهره‌برداری از دو بوستان در منطقه ۸ تا یک ماه آینده

بهره‌برداری از دو بوستان در منطقه ۸ تا یک ماه آینده
شهردار منطقه ۸ تهران گفت: دو بوستان در منطقه ۸ تهران تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.
منبع خبر : iribnews.ir