هفته آینده باقی مطالبات گندمکاران پرداخت می شود

هفته آینده باقی مطالبات گندمکاران پرداخت می شود
وزیر جهاد کشاورزی: ۳۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه تسهیلات بانکی به شرکت بازرگانی دولتی در نظر گرفته شده است و هفته آینده باقی مطالبات گندمکاران را پرداخت می کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir