فردا؛ آخرین مهلت بانک مرکزی برای به روز رسانی فهرست ابربدهکاران بانکی

فردا؛ آخرین مهلت بانک مرکزی برای به روز رسانی فهرست ابربدهکاران بانکی
براساس قانون بودجه بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور فهرست دریافت کنندگان وام های کلان و ابربدهکاران بانکی را به روز رسانی کند.
منبع خبر : iribnews.ir