مسکو سفارت خود در کابل را تخلیه نخواهد کرد

مسکو سفارت خود در کابل را تخلیه نخواهد کرد
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان تاکید کرد که علیرغم افزایش ناامنی در افغانستان، مسکو سفارت خود در کابل را تخلیه نخواهد کرد.
منبع خبر : mehrnews.com