بدون تعارف با خانم جهادگر دهه شصتی

بدون تعارف با خانم جهادگر دهه شصتی
خانمی که چند سالی است که در کوره های آجرپزی حاشیه شهر تهران از کودکان حمایت می کند. 
منبع خبر : iribnews.ir