صنعت پوشاک و چالش ها

صنعت پوشاک و چالش ها
پنبه ماده اولیه برای صنعت نساجی و پوشاک است، محصولی که زنجیره‌ای از صنعت را با خود همراه می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir