سرود سلام فرمانده در یاسوج طنین انداز شد

سرود سلام فرمانده در یاسوج طنین انداز شد
یاسوج_ سرود سلام فرمانده با حضور جمعیت کثیر از نوجوانان و خانواده ها در پارک ولایت یاسوج طنین انداز شد.
منبع خبر : mehrnews.com