بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تسهیل بازگشت زائران اربعین

بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تسهیل بازگشت زائران اربعین
وزیر کشور درباره تمهیدات برای موج برگشت زائران­ گفت: ما برای تسهیل بازگشت زوار عزیز خودرو‌هایی را به داخل عراق اعزام کردیم تا بخشی از حمل و نقل را به عهده بگیرند.
منبع خبر : iribnews.ir