چهار شکست و یک پیروزی در کارنامه پارابدمینتون ایران

چهار شکست و یک پیروزی در کارنامه پارابدمینتون ایران
­تیم پارابدمینتون ایران در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، ۴ شکست در بخش انفرادی و یک پیروزی در بخش دوبل کسب کرد..
منبع خبر : iribnews.ir