نکات مهم درباره گرمازدگی

نکات مهم درباره گرمازدگی
باتوجه به گرمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی، به نکاتی درمورد این اتفاق اشاره می کنیم.
منبع خبر : yjc.news