حقوق بشر؛ ابزاری برای تشدید تحریم ها علیه مردم ایران

حقوق بشر؛ ابزاری برای تشدید تحریم ها علیه مردم ایران
وقتی بازیگران قلابی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه  روی صحنه می‌روند تا به بهانه نقض حقوق بشر در ایران تحریم ها علیه مردم ایران تشدید شود.
منبع خبر : iribnews.ir