هلیا؛ یوز تازه شناسایی شده و نویدبخش احیاء گونه جانوری

هلیا؛ یوز تازه شناسایی شده و نویدبخش احیاء گونه جانوری
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست: یوز مشاهده شده در حاشیه جاده تهران به مشهد هلیا نام دارد.
منبع خبر : iribnews.ir