شرکت‌های دانش بنیان ایده‌های بزرگ را عملیاتی کنند

شرکت‌های دانش بنیان ایده‌های بزرگ را عملیاتی کنند
استاندار کردستان گفت: شرکت‌های فناور و دانش بنیان به دنبال عملیاتی کردن ایده‌های بزرگ در بخش‌های مختلف استان باشند.
منبع خبر : yjc.news