سرقت آهن آلات پل فلزی چیتگر

سرقت آهن آلات پل فلزی چیتگر
صبح ها و دم دم های غروب غربی ترین نقطه بزرگراه شهید همدانی بیش از 20 روز است که با ترافیک سنگین مواجه است، علت آن هم مسدود شدن بخشی از این بزرگراه به علت سرقت آهن آلات پل فلزی چیتگر است.
منبع خبر : iribnews.ir