همسر خوب عمر را بیشتر می کند !

همسر خوب عمر را بیشتر می کند !
پژوهشگران در دانشگاه جنوبی دانمارک می گویند  تصور رایجی که مردان معمولاً کمتر از زنان عمر می کنند، اشتباه است  و مردان در واقع شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند
منبع خبر : iribnews.ir