حضور بیش از 160 مجموعه در نمایشگاه فناوری نانو « ایران نانو»

حضور بیش از 160 مجموعه در نمایشگاه فناوری نانو « ایران نانو»
بیش از 160 مجموعه برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو با عنوان « ایران نانو » ثبت نام کردند.
منبع خبر : iribnews.ir