ارتش با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک سپه می تواند همه کارکنان خود را خانه دار کند

ارتش با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک سپه می تواند همه کارکنان خود را خانه دار کند
هادی عباسی اصل: هر چه طبقات مسکن را کاهش دهیم زودتر به نتیجه می‌رسیم، چون ساخت خانه‌های یک طبقه را می‌توان یک ساله تمام کرد.
منبع خبر : iribnews.ir