نیاز به الزام شرکت‌ها برای رفع مشکلات مدارس روستایی پیرامون خود

نیاز به الزام شرکت‌ها برای رفع مشکلات مدارس روستایی پیرامون خود
سرپرست فرمانداری اهواز گفت: شرکت‌های اطراف روستا‌ها باید موظف شوند تا مشکلات مدارس روستا‌های اطراف خود را برطرف کنند.
منبع خبر : yjc.news