رشد چشمگیر درآمد مالیاتی هم‌زمان با کاهش مالیات تولید

رشد چشمگیر درآمد مالیاتی هم‌زمان با کاهش مالیات تولید
رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمار‌های سازمان امور مالیاتی کشور از شکسته شدن رکورد ۱۰ساله وصول درآمد‌های مالیاتی در دولت سیزدهم با توجه به کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir