کشف محموله ۱۰ میلیاردی پودر‌های بدنسازی قاچاق

کشف محموله ۱۰ میلیاردی پودر‌های بدنسازی قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۷۴۰ کیلو پودر بدنسازی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir