قرص کامل ماه بر فراز شهر سیسیل

قرص کامل ماه بر فراز شهر سیسیل
در تصویر روز ناسا، قرص کامل ماه بر فراز شهر تاریخی سیسیل مشاهده می‌ شود.
منبع خبر : iribnews.ir