از لحاظ کالا‌های اساسی نگرانی نداریم

از لحاظ کالا‌های اساسی نگرانی نداریم
رييس جمهور گفت: امروز ذخایر کشور به لحاظ کالا‌های اساسی درحد قابل قبول است و نگرانی دراین باره وجود ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir